photograph of clinic notes

Gwybodaeth cysylltu

Cyfeiriad

Clinig Ceiropracteg Arfon
Ty Gwair
Ty Hen Farm
Llanwnda
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SD

E-bost: enquiries@arfonchiropractic.co.uk
Ffôn: 01286 675934

Oriau Agor

Llun09:00 - 14:30
Mawrth09:00 - 14:30
Mercher09:00 - 14:30
Iau09:00 - 14:30
Gwener09:00 - 14:30

Cyfarwyddiadau

O Gaernarfon: Dilynwch yr A487 trwy Bontnewydd a Dinas i Llanwnda. Yn y prif gylchfan, cymrwch yr A499 am Bwllheli wedyn cymrwch y tro cyntaf i'r dde yn syth ar ol y cylchfan. Fe welwch arwydd am Pitian Patian (gyferbyn a hen westy “Y Goat”). Ty Gwair ydi'r adeilad sydd yn y blaen a Pitian Patian (y meithrinfa) ydi'r adeilad sydd y tu ol iddo.

O Bwllheli: Gyrrwch drwy Bethesda Bach ac wrth gyrraedd Llanwnda cymrwch y troead olaf i'r chwith cyn cyrraedd y cylchfan lle mae'r A499 yn ymuno gyda'r A487. Fe welwch arwydd am Pitian Patian (gyferbyn a hen westy “Y Goat”). Ty Gwair ydi'r adeilad sydd yn y blaen a Pitian Patian (y meithrinfa) ydi'r adeilad sydd y tu ol iddo.

Parcio

Mae digon o le parcio am ddim ar ochr dde yr adeilad.

Mynediad

Mae'r swyddfa ar y llawr gwaelod a nid oes yna risiau. Dewch i fewn drwy'r drws, canwch y gloch wrth y drws tu fewn a cymrwch sedd yn yr ystafell aros ar ol cyrraedd.

Map & Llun

Gweld map yn fwy

photograph of the clinic